DAMSPEL-PROBLEMATIEK


1001 MINIATUREN

VERZAMELD DOOR

G. L. GORTMANS

TEVENS

OEFENSCHOOL IN HET SLAGSPEL

VOOR BEGINNERS

 

 


UITGAVE VAN N.V. UITGEVERS-MIJ. )E. E. KLUWER,

DEVENTER, IN SAMENWERKING ME „HET DAMSPEL",

OFFICIEEL ORGAAN EN UITGAVE VAN

DEN NEDERLANDSCHEN DAMBOND.