BRONNEN.

Damboeken: J. Bergier, 400 Problèmes 1935; G. Balédent, Encyclopédie 1881-’86; G. A. Cremer, Diverse Damproblemen 1936; J. W. van Dartelen, Handleiding 1924; K. C. de Jonge, Hoe leer ik dammen? 1916; I. Weiss, Tactique et Stratégie 1910.

Damtijdschriften: Bulletin du Damier Wallon, Clubs et Cafés, Le Damier, Damier de Génève, Damkroniek, Damleven, Dammers weekblad, Damschool, Het Damspel, Damspel Studio, Draughts Review, Entre Nous, Gazette, Geldersche Dammer, Jeu de Dames, Jeugdblad, Kroonschijf, Ons Damblad, Ons Orgaan, Orgaan v. d. Gron. Prov. D.B., La Stratégie, Tablettes du Chercheur, Het V.A.D., Voor de Jeugd.

Algemeene pers: Alg. Weekblad, Alkmaarsche Ct., Avondpost, Le Bavard, Dgbl. v. Westfriesland, Dordrechtsch Nbl., Eclaireur du Soir, Enkhuizer Ct., Le Gaulois, De Gouden Regen, Groene Amsterdammer, Le Grognard, Haagsche Post, Haarlemsch Dbl., Het Handelsblad, Het Handelsblad van Antwerpen, Havre-Eclair, Heldersche Ct., Het Huisgezin, De Humorist, In en Om de Philips fabrieken, Katholieke Illustratie, Lenteweelde, Lyon Républicain, Maasbode, Nieuwe Groene Amsterdammer, Nbl. van het Noorden, Noord-Ooster, Optimist, La Patrie, Petit Havre, Petit Journal, Le Radical, Residentiebode, Le Soleil, Standaard, Stuwdam, Sud-Est de Lyon, Telegraaf, Tribune, Utrechtsch Dbl., Vaderland, Veendammer Ct., Vie Amandoise, 20me Siècle, Het Volk, Volksdagblad, Wereldkroniek, Wereldpost, Witte Raaf, Zaanlander.