Rupsenbroed

Fragmenten uit De Problemist, jaargang 1947

Door het veel te laat verschijnen van de vorige aflevering en het uitvallen van het te storten inleggeld (...)
januari/februari 1947

Door omstandigheden is er in het verschijnen van de circulaires een aanzienlijke achterstand ontstaan. Er zijn thans maatregelen voorbereid om deze achterstand geheel in te lopen!
(maart/april 1947)

...Door een verbintenis welke was aangegaan met de uitgevers van een nieuw te verschijnen "dammagazine", dat als naam zou dragen "De Damwereld", en waarvan het eerste nummer per 1 Mrt. j.l.(!) zou uitkomen, zijn onze leden lelijk gedupeerd. Immers tegen alle verwachtingen in zal het blad niet verschijnen. Nadat het bestuur enige malen de verzekering had ontvangen,dat de "D.W." nu toch zou verschijnen en wel steeds binnen enkele weken, waardoor onze leden dan toch verrast zouden worden met een prachtig uitgevoerd orgaan en deze verzekeringen wederom een ijdele belofte bleken in te houden, werd besloten op korte termijn tot de uitgave van de gewone, gestencilde circulaires over te gaan en wel in een tempo waardoor de achterstand zou worden ingehaald.
(juli 1947)

Tegenslagen Aug.nr.
Was bedoeld te verschijnen vr de algemene vergadering, is in de trekschuit tussen den Haag en Koudekerke (waarom ook niet Warmerdam) blijven hangen. (...)Verder, (juist toen ik grappig probeerde te zijn)...lees rupsenbroed i.p.v. rupsenbloed. Andere ongerechtigheden gelieve men te lezen alsof ze er niet zijn.
(September Oktober 1947)

Uit datzelfde nummer een deel van het Reunieverslag:
(...), terwijl Max Douwes ons (schriftelijk uiteraard) onthaalde op zijn nieuwste, aan veld 34 gewijde fantasieprobleem. Hoewel door de auteur een pakje sigaretten was uitgeloofd voor hem die op de reunie het eerst de goede oplossing zou vinden, achtten alle aanwezigen (met uitzondering van Jan 46/5, die zich echter sportief bij de mening van de meerderheid neerlegde) het, ter voorkoming van geestelijke complicaties, raadzamer, de oplossing aanstonds gedemonstreerd te zien. Max Douwes beschreef deze als volgt:

"In deze imbeciele stand wint wit door (volgt oplossing)...veld 34 wordt weer gestopt. Als zwart nu in de overgebleven oppositie zijn ene schijf nog offert, kunnen zijn nabestaanden er met voldoening op terugzien, dat hij tot slot nog weer een ontruiming van veld 34 heeft bewerkstelligd. In 18 zetten kan veel gebeuren!"