Dankzij

In deze website wordt gretig gebruik gemaakt van een aantal voorzieningen die belangeloos door anderen ter beschikking zijn gesteld. Hier volgt een opsomming:

Zonder deze applets is een website als deze ondenkbaar.

Het dagelijks wisselende probleem op de hoofdpagina van steenslag is altijd afkomstig uit een van de latere delen van Arie van der Stoep's Dammen-Spel reeks. Als je damproblemen wilt componeren, mag deze reeks niet in je boekenkast ontbreken.

De afbeeldingen die her en der (soms in bewerkte vorm) op deze pagina's te vinden zijn, heb ik hier voor een deel zonder toestemming van een eventuele rechthebbende gereproduceerd. Die kon ik vaak niet achterhalen. Meent u zo'n rechthebbende te zijn, en heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw afbeelding op Steenslag, dan zal ik deze zonder omhaal verwijderen.

De illustraties bij de Holmes-verhalen zijn afkomstig van 221b Bakerstreet.org, een van die fraaie verassingen die het internet soms zo de moeite waard maken.